Welkom op Uitvaart-Heerhugowaard

Geen geld voor uitvaart

Het komt soms voor dat een inwoner uit de gemeente Heerhugowaard geen uitvaartverzekering heeft en ook geen geld heeft nagelaten waardoor de nabestaanden de kosten van de uitvaart moeten betalen. Als de nabestaanden dit niet willen of kunnen dan is de gemeente verplicht om de uitvaart te regelen en te betalen.

Dit is vastgelegd in de Wet op de lijkbezorging. De gemeente gaat dan wel eerst uitzoeken of de overledene iets van waarde heeft nagelaten waarmee de uitvaart gefinancieerd kan worden. Als de overledene niets van waarde na heeft gelaten zal de gemeente de kosten van de uitvaart alsnog verhalen op de directe nabestaanden.

Een begrafenis of crematie die door de gemeente geregeld wordt is vaak erg sober. Eventuele nabestaanden hebben weinig tot geen invloed op de uitvaart. De gemeente zal wel eerst proberen te achterhalen of de overledene begraven of gecremeerd wilde worden. Met deze wens zal dan rekening worden gehouden.

Bijzondere Bijstand

Bijzondere Bijstand is een vergoeding voor bijzondere kosten. Als nabestaanden geen geld hebben om de uitvaart van een overleden dierbare te betalen kan het zijn dat ze in aanmerking komen voor Bijzondere Bijstand. Deze vergoeding is alleen voor mensen met een laag inkomen en weinig tot geen eigen vermogen. Kijk voor alle voorwaarden van de Bijzondere Bijstand op de site van HalteWerk.

Ook kunt u het formulier downloaden en invullen. Stuur het formulier vervolgens op naar:

Halte Werk
Postbus 8002
1802 KA Alkmaar

Overlijden in Heerhugowaard melden?
Bel nu direct: 06 4897 4500