Welkom op Uitvaart Heerhugowaard

Palliatieve zorg

Doorgaans is de zorg die mensen krijgen er op gericht om de patiënt beter te maken. Maar als iemand niet meer behandeld kan worden en de ziekte dodelijk is dan wordt de zorg aangepast. Vanaf dat moment is de zorg die iemand krijgt er vooral op gericht om de kwaliteit van leven zo hoog mogelijk te laten zijn. Deze zorg noemen we palliatieve zorg. Palliatieve zorg wordt ook wel totale zorg genoemd omdat het niet alleen om medische zorg gaat, maar ook om geestelijke zorg, huishoudelijke hulp.

Als iemand ongeneeslijk ziek is heeft dat ook grote gevolgen voor de directe naasten. Palliatieve zorg is er daarom ook voor de directe dierbaren. Sinds 2002 heeft heeft de World Health Organization (WHO) een definitie vastgesteld voor palliatieve zorg. Die definitie is nog steeds van toepassing en geeft een duidelijk beeld van wat palliatieve zorg omvat. De gehele definitie is terug te vinden op de website van de WHO.

Definitie palliatieve zorg (WHO)

‘Palliatieve zorg is een benadering die de kwaliteit van het leven verbetert van patiënten en hun naasten die te maken hebben met een levensbedreigende aandoening, door het voorkomen en verlichten van lijden, door middel van vroegtijdige signalering en zorgvuldige beoordeling en behandeling van pijn en andere problemen van lichamelijke, psychosociale en spirituele aard.’

Wie bieden palliatieve zorg in Heerhugowaard

Er zijn diverse organisaties en personen die palliatieve zorg aanbieden in Heerhugowaard. Het gaat deels om vrijwilligers die een ander in deze moeilijke periode willen helpen, maar er zijn ook diverse commerciële organisaties die palliatieve zorg leveren in Heerhugowaard. Om in aanmerking te komen voor vergoedingen en (palliatieve)zorg moet iemand een zogenaamde indicatiestelling krijgen van het CIZ.

Benader uw huisarts

Mensen die ongeneeslijk ziek zijn hebben vaak meerdere soorten zorg nodig. De hoeveelheid van zorg hangt vaak ook af van het ziektebeeld en het stadium waarin de ziekte is gevorderd. Het is praktisch om een hulpverlener te hebben die weet welke zorg noodzakelijk is en hoe deze kan worden aangevraagd.

De meeste mensen hebben door de jaren heen een vertrouwensrelatie opgebouwd met hun huisarts. Het is daarom heel verstandig om een afspraak te maken met de huisarts om de situatie te bespreken. Mensen mogen hun huisarts ook benaderen als ze nog onder behandeling zijn van een specialist. De huisarts kan heel goed inschatten welke zorg nodig is en hij of zij weet precies welke organisaties goede zorg leveren in Heerhugowaard.

Commerciële Thuiszorg

Mensen die hun laatste levensfase thuis in hun eigen omgeving in Heerhugowaard willen doorbrengen kunnen dit vaak doen met hulp van mantelzorgers en thuiszorg. In Heerhugowaard kan men onder andere terecht bij Evean. Evean biedt palliatieve zorg bij mensen thuis. De zorg is er overdag maar ook ’s nachts. De zorg van Evean is er op gericht om het lijden te verminderen en de kwaliteit van het leven te verbeteren in de laatste levensfase. De patiënt houdt zelf de regie over leven en sterven.

Kijk voor meer informatie over de palliatieve zorg op de website van Evean.

Hospice Heerhugowaard

Als mensen hun laatste levensfase niet thuis kunnen doorbrengen dan kan iemand uitwijken naar een hospice. Een hospice biedt mensen met een levensverwachting van drie maanden een veilige plek om rustig en waardig te kunnen sterven.

In en hospice heeft de gast een eigen kamer en er is ruimte en alle gelegenheid voor familie en vrienden om op bezoek te komen. Er zijn verschillende hospices in de regio rond Heerhugowaard. Hospice Dignitas is een van de plaatsen waar terminaal zieke mensen uit Heerhugowaard terecht kunnen.

Hospice Dignitas
Wilhelminalaan 4
1623 MA Hoorn
Tel: 0229 - 284060
Fax: 0229 - 284069
Email: info@hospicedignitas.nl

Kijk voor uitgebreide informatie op de website van Hospice Dignitas.

Overlijden in regio Heerhugowaard melden?
Bel nu direct: 088 - 605 1206