Welkom op Uitvaart Heerhugowaard

Lichaamsdonatie

Naast cremeren en begraven kent Nederland nog een derde vorm van lijkbezorging, namelijk het ter beschikking stellen van het lichaam aan de wetenschap. Dit noemt men ook wel lichaamsdonatie.

Bij lichaamsdonatie wordt het lichaam van de overledene gebruikt voor de wetenschap. Artsen in opleiding gebruiken de lichamen bijvoorbeeld om te leren opereren. Ook worden de lichamen gebruikt voor specifieke onderzoeken.

In Nederland zijn acht anatomische instituten waar het lichaam aan gedoneerd mag worden. Het Diagnostisch Centrum Heerhugowaard (onderdeel van MCA) is geen anatomisch instituut en hier kan dus ook geen lichaam aan gedoneerd worden. Inwoners van Heerhugowaard die dit wel willen kunnen terecht bij instituten in de rest van Nederland.

Bij orgaandonoren mag, als er bij uitname van een orgaan blijkt dat het orgaan niet geschikt is voor transplantatie, ook onderzoek van het orgaan plaatsvinden. Dit mag alleen onder bepaalde voorwaarden. Kijk voor meer informatie op de site van de Nederlandse Transplantatiestichting

Wilsbeschikkingsformulier

Wie zijn of haar lichaam ter beschikking wil stellen aan de wetenschap moet dit vastleggen in een wilsbeschikkingsformulier. Dit moet een handgeschreven wilsbeschikking zijn waarin duidelijk in staat dat het stoffelijke overschot niet begraven of gecremeerd moet worden, maar dat het ter beschikking gesteld wordt aan de de medische wetenschap. U kunt een wilsbeschikkingsformulier aanvragen bij acht anatomische instituten in Nederland. Elke afdeling voert een eigen beleid en dus kunnen regels en voorwaarden verschillen. Voor de gegevens van de verschillende instituten kunt u hier kijken.

Inschrijfstop

Omdat steeds meer mensen hun lichaam ter beschikking van de wetenschap stellen hebben veel instituten een inschrijfstop voor onbepaalde tijd ingevoerd. Informeer dus goed bij een van de acht anatomische instituten of het überhaupt wel mogelijk is om uw lichaam ter beschikking te stellen.

Donorregistratie

Als u zich als orgaandonor wilt registeren is dat heel makkelijk. Bovendien is het voor nabestaanden prettig om te weten dat er gehandeld wordt naar de wens van de overledene. Er zijn een aantal manieren om als donor opgenomen te worden in het Donorregister. Kijk hiervoor op de site van de Transplantatie Stichting.

Uitvaart zonder lichaam

Als het lichaam eenmaal ter beschikking is gesteld aan de wetenschap, krijgen de nabestaanden het lichaam niet meer terug. Het lichaam moet vaak binnen 24 uur worden overgebracht, dus veel tijd om afscheid te nemen is er niet. Dit kan voor de nabestaanden heel moeilijk zijn.

Vaak wordt er daarom wel een uitvaartdienst gehouden, maar dan met een grote foto van de overledene in plaats van een kist met het lichaam. Op het moment dat het lichaam niet meer bruikbaar is voor de wetenschap wordt het gecremeerd en uitgestrooid.

Overlijden in regio Heerhugowaard melden?
Bel nu direct: 088 - 605 1206